Arhiva oznake: GIMP trikovi i savjeti

Najbolje GIMP skripte i pluginovi

GIMP skripte Ubuntu
Najbolje GIMP skripte i pluginovi:

01. GIMP Scripts by JFotography
1. Download: http://jfotography.net/gimp-scripts.php
2. Lokacija: $HOME/.gimp-2.8/curves/
3. Postupak u GIMP-u: Colors > Curves > kliknite na + > Import Settings from File. Zatim locirajte GIMP skriptu i dodajte je. Sačuvajte je pod +. Skripta bi se trebala pojaviti u padajući izbornik Presets.

GIMP skripte Ubuntu

02. GIMP Beautify
1. Terminal: sudo apt-get install gimp-beautify
2. Download Rip Border Textures: https://github.com/hejiann/beautify/wiki/textures/rip-border-textures-0.5.1.tar.bz
3. Lokacija: $HOME/.gimp-2.8/rip-border
4. Download Texture Border Textures: https://github.com/hejiann/beautify/wiki/textures/texture-border-textures-0.5.1.tar.bz
5. Lokacija: $HOME/.gimp-2.8/texture-border
6. Postupak u GIMP-u: Filters > Beautify
GIMP skripte Ubuntu

03. ContrastFix
1. Download: http://www.farcrydesign.com/GIMP/ContrastFix.html
2. Lokacija: $HOME/.gimp-2.8/scripts/
3. Postupak u GIMP-u: Script-Fu > Darla > Contrast Fix
GIMP skripte Ubuntu

04. Watermark
1. Download: http://registry.gimp.org/node/6703
2. Lokacija: $HOME/.gimp-2.8/scripts/
3. Postupak u GIMP-u: Script-Fu > MyScripts > Watermark
GIMP skripte Ubuntu

05. GIMP FX Foundry
1. Terminal: sudo apt-get install gimp-plugin-registry
GIMP skripte Ubuntu

06. G’MIC GIMP
1. Download: http://gmic.eu/download.shtml
2. Postupak u GIMP-u: Filters > G’MIC…
3. Online verzija: https://gmicol.greyc.fr/
GIMP skripte Ubuntu

GIMP Layer Masks

GIMP Layer Masks GIMP slike trikovi download hr
GIMP Layer Masks:

1. “Layer” > “Duplicate Layer”
2. “Colors” > “Desaturate”
3. Dodajte “Layer Mask” i izaberite “White” (full opacity).
4. Namjestite pozadinu na crno ili na srednje sivo i crno
5. “Paintbrush Tool”

GIMP Toolbox uvijek na vrhu

GIMP Toolbox uvijek na vrhu GIMP slike trikovi download hr
GIMP Toolbox uvijek na vrhu:

1. “Edit” > “Preferences” > “Window Management”, izaberite “Normal Window”.
2. Zatražiti će od vas da restartirate GIMP prije nego promjene stupe na snagu.

G-Mic plugin za GIMP – Ubuntu 14.04.3 LTS

G-Mic plugin za GIMP Ubuntu trikovi download hr
G-Mic plugin za GIMP – Ubuntu 14.04.3 LTS:

Naredba u Terminal:
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gmic gimp-gmic

Riblji efekt – GIMP

Riblji efekt – GIMP?

1. Otvorite vašu sliku u GIMP.
2. Izaberite “Filter” > “Distort” > “Lens Distortion”
3. Namjestite: Main = 100.000, Edge = 90.308 i Zoom = 62.996.
4. Nakon ovog postupka slici možete promjeniti veličinu ili sačuvati promjene.

Stranica 1 od 212